STAR PLANT
Ct. de Riells (GIV-5521), Km.1
17400 - BREDA
972160290
starplant@starplant.biz

PLANTES PER: PAISATGE - JARDINERIA - FORESTACIÓ - BIOMASSA

 

EMPRESA:

 Any de constitució: 1991

 Socis fundadors : Joan Camprubí Pinyol i Anna Prats Malaret (ambdós, enginyers tècnics agrícoles)

 Certificació: Actualment disposen del curs de preobtenció de l’ISO-9001

 Trajectòria: Després de diferents anys de coneixement del mercat europeu, l’empresa s’especialitza a comercialitzar espècies de difícil localització i a donar sortida a partides de plantes existents tant en el mercat nacional com de la UE.

 L’evolució de l’empresa per adaptar-se a la fluctuant demanda ha estat condicionada pel grau d’especialització dels productors, les necessitats dels consumidors i les exigències en qualitat i preu de cada venda.

 A partir del 1996, la producció pròpia d’espècies mediterrànies concretes amplia la gamma de plantes per al servei immediat. El viver es troba a la ctra. de Riells, km 1, de Breda (17400).  

 PRODUCTES:

 Tipus de plantes comercialitzades:  PLANTERS FORESTALS (en envàs o a rel nua)

                                                           AUTÒCTONES

                                                           SILVESTRES I GRAMÍNIES

                                                           AQUÀTIQUES I FALGUERES

                                                           ARBUSTÍVES, CONÍFERES I ARBRAT

                                                           ESQUEIXOS ARRELATS

                                                           PER PRODUCCIÓ DE BIOMASSA

Presentacions:   Planta jove ..... alvèol hortícola o forestal, test, rel nua

                           Planta adulta ..... test, contenedor, pà de terra, rel nua

 

webpime